1/ Quyền lợi của CTV
1.1/ CTV khi đăng bài
a) Quyền lợi:
- Đối với kênh đăng bài có từ 1.000 đến 4.999 tài khoản theo dõi thì mỗi bài đăng sẽ được thưởng 15.000vnđ/ bài đăng;
- Đối với kênh đăng bài có từ 5.000 đến 9.999 tài khoản theo dõi thì mỗi bài đăng sẽ được thưởng 25. 000vnđ/ bài đăng;
- Đối với kênh đăng bài có từ 10.000 tài khoản theo dõi trở lên thì mỗi bài đăng sẽ được thưởng 50. 000vnđ/ bài đăng;
- Lưu ý:
+ Số tiền thưởng khi đăng bài được sử dụng để mua các sản phẩm tại trang http://shop.truongsinhgroup.com/;
+  Kênh đăng bài có thể là Facebook cá nhân, Instagram, Youtube. Khi đăng ký tài khoản CTV phải thông báo kênh đăng tại bước 5 để được phê duyệt.
b) Các bước đăng bài:
- Lập tài khoản CTV tại http://shop.truongsinhgroup.com/;
- Đăng bài theo nội dung quy định ở mục 1 trên trang cá nhân và chia sẻ ở chế độ công khai;
- Copy và dán link bài viết vào mục “Bài đăng facebook” tại http://shop.truongsinhgroup.com/  và click thêm.
c) Điều kiện bài đăng hợp lệ:
- Bài viết hoặc video đăng trên các kênh được tính hợp lệ khi đăng ở chế độ công khai, có tag trang fanpage: Nước uống thảo dược Trường Sinh và có thời gian lưu bài tối thiểu là 30 ngày.
- Ngày cuối cùng mỗi tháng admin sẽ ktra và chi quyền lợi cho những bài viết đạt thời gian tối thiểu 30 ngày.
1.2/ Quyền lợi CTV bán hàng
Chính sách hoa hồng + thưởng (tháng)
Doanh thu tháng Hoa hồng (%) Thưởng tháng Ước tính thu nhập
>10,000,000đ 5 300,000đ 800,000đ
>20,000,000đ 7 500,000đ 1,900,000đ
>30,000,000đ 9 700,000đ 3,400,000đ
>40,000,000đ 12 1,000,000đ 5,800,000đ
>50,000,000đ 15 1,500,000đ 9,000,000đ
Lưu ý: 
  • Trường hợp doanh số tháng không đạt mức thấp nhất thì CTV được hưởng 4% hoa hồng dựa trên doanh số thực tế (không nhận thưởng);
  • Quyền lợi thêm sẽ được cộng dồn trên hệ thống và thanh toán vào ngày 05 hàng tháng của tháng kế tiếp;
Trở thành chi nhánh

TRUONG SINH GROUP

trên toàn quốc